RSS Feed

Model Reka Bentuk Pengajaran

Model yang digunakan dalam Teknologi Pendidikan

1.  Richey (1986) – menggariskan 6 elemen asas, iaitu :

 • Menentukan keperluan pelajar
 • Menentukan matlamat dan objektif
 • Membina prosedur penilaian
 • Mereka bentuk dan memilih strategi penyampaian
 • Mencuba sistem pengajaran
 • Menilai keseluruhan sistem

2.  Gustalfon (1991) – membahagikan RP kepada 3 model berorientasikan :

 • Bilik Darjah (tugas guru sebagai pelaksana sistem)
 • Produk
 • Sistem

 MODEL ADDIE

–     Merupakan proses generik yg perlu diubah suai sebelum dapat digunakan, menjadi asas kepada semua model RP.

 • A (Analysis)                              –  Analisis
 • D (Design)                                 –  Bentuk
 • D (Development)                       –  Perkembangan
 • I (Implementation)                     –  Pelaksanaan
 • E (Evaluation)                            –  Penilaian

MODEL ASSURE

–     Heinech et al (1982) – Model RP berasaskan bilik darjah.
–     Dapat membantu guru merancang P&P dengan baik dan berkesan.

 • A (Analyses learner) – Analisis pelajar
 • S (State objectives) – Nyatakan objektif
 • S (Select method, media and materials) – Pilih kaedah, media & bahan sumber
 • U (Utilise media and materials) – Gunakan media & bahan sumber
 • R (Require learner response / participation) – Libatkan pelajar
 • E (Evaluate and revise materials)- Nilai & semak semula

MODEL GAGNE, BRIGGS DAN WAGER (1992)

 • Tentukan matlamat pengajaran
 • Laksanakan analisis pengajaran
 • Kenal pasti ciri-ciri pelajar
 • Bentuk objektif pengajaran pembelajaran
 • Pilih kaedah pengajaran
 • Sediakan bahan pengajaran
 • Rancang dan laksanakan penilaian formatif
 • Rancang dan laksanakan penilaian sumatif

PERANAN DAN KEPENTINGAN REKA BENTUK PENGAJARAN

1.  Meningkatkan pencapaian pelajar.
2.  Menjadikan P&P bilik darjah lebih teratur
3.  Memungkinkan objektif P&P dan hasil pembelajaran mudah tercapai.
4.  Membantu dalam proses membuat keputusan.
5.  Menjadikan penyampaian P&P selaras bagi kumpulan yg pelbagai.
6.  Menjimatkan masa dan peruntukan yg besar, cth: Pendidikan Jarak Jauh

Advertisements

About Munirahsobri

I am female. 20 years old. Teacher-to-be.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Join 5 other followers

 • %d bloggers like this: